BẢNG GIÁ MOTOR TECO

Chi tiết

BẢNG GIÁ MOTOR TECO

22/07/2011 13:44
  • Có giá trị 01/06/2011 
  • Mặt bích (B5) +10% 
  • Có nhiều kiểu lắp đặt: B14, B35, V1,...
  • Nếu cần hàng không có trong bảng giá xin vui lòng liên hệ

          BẢNG GIÁ MOTOR TECO (AEEV)

                                                                                      Chưa bao gồm VAT 10% 

HP 2P (2900 v/p) 4P (1450 v/p) 6P (960 v/p)
1 3.260.000 3.540.000 4.010.000
1.5 3.520.000 3.610.000 4.170.000
2 3.710.000 3.800.000 5.600.000
3 4.920.000 5.050.000 7.150.000
5.5 6.460.000 6.630.000 10.320.000
7.5 9.850.000 10.110.000 12.040.000
10 10.720.000 11.000.000 16.120.000
15 16.380.000 16.380.000 21.980.000
20 18.850.000 19.360.000 27.580.000
25 24.170.000 26.130.000 33.650.000
30 30.000.000 30.820.000 43.680.000
40 36.840.000 39.580.000 56.200.000
50 42.850.000 47.840.000 65.060.000
60 62.690.000 62.690.000 82.660.000
75 73.220.000 73.220.000 99.210.000
100 94.760.000 92.680.000 160.380.000

Website: www.thanhthanhnhan.com       Mail: thanhnhanco@viettel.vn

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng